top of page
  • Xavier Moretó, rector

Estar-se amb Ell

CATALÀ

Estem en l'anomenat "temps ordinari". Litúrgicament, és el temps que va de Nadal a la Quaresma. Tanmateix, d'ordinari – en el sentit més col·loquial – no en té res! Els evangelis d'aquests dies – especialment els diumenges – ens conviden insistentment a conèixer i viure el missatge de Jesús i això és bàsic. En poques paraules, a identificar-nos amb Ell.


L'evangeli de Joan –el més teològic dels quatre– ho diu clarament. A la pregunta dels deixebles Joan i Andreu "ets tu el qui esperem o n'hem d'esperar un altre?" Jesús els diu "mireu al vostre voltant: els cecs hi veuen, els coixos caminen". No ho som tots una mica cecs, una mica coixos? I en un altre fragment –també de Joan– davant una nova pregunta "on us allotgeu?" Jesús el diu "veniu i ho veureu".


Estar-se amb Ell. Això és ser cristià.


CASTELLANO

Estamos en el llamado "tiempo ordinario". Litúrgicamente es el tiempo que va de la Navidad a la Cuaresma. Aun así, de ordinario –en el sentido más coloquial– ¡no tiene nada! Los evangelios de estos días –especialmente los domingos– nos invitan insistentemente a conocer y vivir el mensaje de Jesús y esto es básico. En pocas palabras, a identificarnos con Él.


El evangelio de Joan –el más teológico de los cuatro– lo dice claramente. A la pregunta de los discípulos Joan y Andreu “¿eres tú quien esperamos o tenemos que esperar a otra?“; Jesús les dice "mirád a vuestro alrededor: los ciegos ven, los cojos andan" ¿No somos todos un poco ciegos, un poco cojos? Y en otro fragmento –también de Joan–, ante una nueva pregunta “¿dónde os alojáis?“, Jesús lo dice "veníd y lo veréis".


Estar con Él. Esto es ser cristiano.

תגובות


bottom of page