top of page
  • Comissió d'economia

La nostra economia: primer semestre 2023

Els ingressos baixen força respecte a l'any passat mentre que les despeses, tot i haver augmentat, ho han fet molt lleugerament gràcies a les mesures d'estalvi adoptades en un entorn d'augment de preus.

La inflació està afectant a molts de nosaltres, reduint la capacitat d'estalvi i obligant-nos a ajustar els nostres pressupostos, això ho reflecteixen clarament les col·lectes. Per exemple, les dels primers diumenges, en aquests sis primers mesos, s'han reduït d'un 26,41%.

Els mesos de vacances, l'assistència a les Eucaristies es redueix, mentre que les despeses no ho fan amb la mateixa intensitat, i per això presumiblement els mesos de juliol i agost l'import dels ingressos i les despeses s'igualaran o, fins i tot, aquestes poden superar-los.

En qualsevol cas la nostra situació no és preocupant, i menys si la comparem amb la de moltes altres parròquies, que no poden comptar amb uns feligresos amb possibilitats de ser tan generosos. A través del Fons Comú Diocesà, al qual hem aportat 10.861,98 € durant aquest primer semestre, les podem ajudar.

Gràcies a tots per ajudar a la nostra Església!


Comments


bottom of page