top of page
  • Foto del escritorParròquia de Sant Ignasi de Loiola Barcelona

Transparència Sinodal

Informar-vos que en els darrers dies s’ha activat a la web de la parròquia Sant Ignasi un apartat de “Transparència”, en el qual trobareu informació dels temes vinculats a la part més institucional de la comunitat:  el consell parroquial i la comissió d’economia.


A la informació sobre el consell parroquial  trobareu quines són les persones que participen en aquest moment, les actes de les reunions periòdiques i els acords presos a les reunions. A més, a la mateixa pàgina trobareu una bústia de propostes anònima per fer arribar al consell parroquial propostes escrites de millora.


La comissió d’economia està al càrrec de la millor gestió del escasos recursos amb els que compta la comunitat, fruit de la generositat de molts i per atendre les necessitats més bàsiques. Les despeses són per una banda per les de les instal·lacions del propi edifici que ens acull, així com la seva neteja, subministres i manteniment. Però cobreix sobre tot les despeses de les activitats pastorals que realitza la parròquia, i entre elles, per la seva importància i missió, l’ajuda fraterna (Rober, Menjador, Assistència Social,...).


Us adjuntem tot seguit el resum de moviments econòmics del mes de març de 2023, seguits amb tot rigor. A partir d’ara podreu trobar els informes mensuals al mateix portal de transparència.Comments


bottom of page