top of page
  • Xavier Moretó, rector

Temps de Pasqua, temps de Gràcia

CAT La Pasqua és la festa més gran dels cristians però el temps de Pasqua no ho és menys. Seguim celebrant-la fins a la Pentecosta.


Durant cinquanta dies anem "donant voltes" a una sola idea: Jesús ha ressuscitat. Des de aquell "he vist al Senyor" de Maria Magdalena al peu del sepulcre fins al "realment el Senyor ha ressuscitat" dels deixebles d'Emaús, tot és resurrecció. Però la fita més important la escoltarem al final. A la Pentecosta els deixebles surten fora i comencen a dir: "aquest Jesús que vau veure morir a la creu està viu, ha ressuscitat" És el primer anunci, el kerigma en grec.


Aquí va comença tot. Un veritable do de Déu per a l'Església i les comunitats. La gràcia més gran.ESP La Pascua es la mayor fiesta de los cristianos pero el tiempo de Pascua no lo es menos. Seguimos celebrándola hasta Pentecostés.


Durante cincuenta días vamos "dando vueltas" a una sola idea: Jesús ha resucitado. Desde aquel "he visto al Señor" de María Magdalena al pie del sepulcro hasta el "realmente el Señor ha resucitado" de los discípulos de Emaús, todo es resurrección. Pero la meta más importante la escucharemos al final. En Pentecostés los discípulos salen fuera y empiezan a decir: "este Jesús que vio morir en la cruz está vivo, ha resucitado" Es el primer anuncio, el kerigma en griego.


Aquí empezó todo. Un verdadero don de Dios para la Iglesia y las comunidades. La mayor gracia.

Comments


bottom of page